Mgr. Jitka Kratochvílová, Ph.D.

Zakladatelka a provozovatelka

Vede tvůrčí kurzy pro děti, dospělé i seniory. Pochází z Ústí nad Labem, kde vystudovala Pedagogickou fakultu UJEP, obor výtvarná výchova a bohemistika.

V roce 2013 zde získala i titul Ph.D. Ve své pedagogické praxi se se specializuje na oblasti zprostředkování výtvarného umění, malby, kresby, 3D modelace, streetartu a filmové tvorby.

Odborné přednášky

V umělecké činnosti se věnuje kresbě, malbě a prostorové tvorbě. V současnosti také působí jako odborný asistent na Katedře výtvarné kultury PF UJEP v Ústí nad Labem.

Připravuje odborné přednášky a workshopy pro Teen Age Univerzity a Univerzity třetího věku.

Publikační činnost

Je autorkou mnoha odborných publikací, například knih Street art a 3D tisk. Od roku 2010 se svými studenty organizuje umělecko-integrační projekt pro veřejnost Integra JAM. Pořádá plenéry a intenzivní výtvarná soustředění a letní školy pro děti a dospělé.

Výzkum

V oblasti výzkumu se věnuje integraci hendikepovaných do společnosti prostřednictvím umělecké tvorby, rozvoji chápání a vyjadřování prostoru u žáků ZŠ prostřednictvím 3D technologií a začleňování 3D technologií do výuky.

Publikační činnost

Je autorkou mnoha odborných publikací, například knih Street art a 3D tisk. Od roku 2010 se svými studenty organizuje umělecko-integrační projekt pro veřejnost Integra JAM. Pořádá plenéry a intenzivní výtvarná soustředění a letní školy pro děti a dospělé.

Výzkum

V oblasti výzkumu se věnuje integraci hendikepovaných do společnosti prostřednictvím umělecké tvorby, rozvoji chápání a vyjadřování prostoru u žáků ZŠ prostřednictvím 3D technologií a začleňování 3D technologií do výuky.

Mgr. Gabriela Váchová

Lektorka

Pochází z Prahy. Vystudovala obor Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Působila jako výtvarný pedagog na ZUŠ v Kralupech nad Vltavou a v Roudnici nad Labem. V současné době vyučuje výtvarnou výchovu na Základní škole ve Veltrusech.

Ve své umělecké tvorbě se zaměřuje na kresbu, malbu a grafiku. Vedla výtvarné kurzy pro seniory v rámci Univerzity třetího věku PF UJEP v Ústí nad Labem. Účastnila se filmových škol pro děti, kde předávala své zkušenosti z oblasti filmové tvorby kulis a výroby masek.

Veronika Čmejlová

Lektorka

Pochází z Roudnice nad Labem. V současnosti studuje poslední ročník bakalářského oboru Výtvarná výchova na Katedře výtvarné kultury PF UJEP v Ústí nad Labem. Ve své tvorbě se zajímá o oblast kresby, malby a 3D modelace. Jako lektor se účastní projektů filmových škol, letních škol 3D modelace, intenzivních malířských kurzů pro děti a dospělé a letních výtvarných soustředění pro děti.

Aktivně se věnuje 3D technologiím (konkrétně 3D tisku a kresbě 3D tužkou) a podílí se na projektu, který popularizuje tuto oblast ve školním prostředí. Na filmových školách se věnuje oblasti filmových triků a filmové práci s UAV (drony).