Výtvarné kurzy pro děti

jsou rozděleny do třech věkových kategorií MINI, MIDI a MAXI.

Kurz MINI je určen studentům od 4 let věku. Výuka je zaměřena na rozvoj základních motorických dovedností, barevného vnímaní a rozvoj schopnosti se tvůrčím způsobem vyjádřit.

Kurz MIDI je určen mladším školákům. Studenti se zde učí základní techniky a postupy jednotlivých výtvarných disciplín, rozvíjí výtvarné myšlení, vzdělávají se v oblasti výtvarné kultury a získávají základní přehled o aktuálním uměleckém dění.

Kurz MAXI je zaměřen na rozvoj individuality každého jednotlivého studenta. Student se rozvíjí v konkrétních, jím vybraných oblastech a uměleckých disciplínách.


Lektoři:

Mgr. Jitka Kratochvílová, Ph.D.
Mgr. Gabriela Váchová
Veronika Čmejlová